Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Camışçılıq heyvandarlıq sahəsinin ən önəmli sahələrindən biridir. Bəzi ölkələrdə, əsasən də şərq və cənub-şərq regionunda qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilən camışlar Amerika, Avropa və Şərqi Avropa ölkələrində yüksəkkeyfiyyətli, sağlam süd və ət məhsulları alınmasında geniş istifadə edilir. Azərbaycan əhalisinin yerli camış məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsi məqsədilə bu sahənin heyvandarlıqda rolunun analiz edilməsi və gələcək potensialının müəyyənləşdirilməsi zəruridir. Bununla əlaqədar məqalədə camışçılığın Azərbaycanın kənd təsərrüfatında, xüsusən də kiçik və orta heyvandarlıq təsərrüfatlarının dayanıqlı inkişafında rolu, bu sahənin mövcud vəziyyəti və üzləşdiyi problemlər, camışçılıq sahəsində damazlıq işinin əhəmiyyəti və səmərəsi, həmçinin camışçılığın gələcək inkişaf perspektivləri araşdırılmışdır.

DİGƏR YAZILARI

 

Azərbaycan Respublikasında damazlıq quşçuluğun inkişaf amilləri

Azərbaycanda əhalinin yüksəkkeyfiyyətli və sağlam ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bu məqalədə Azərbaycanda quşçuluq ...

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəşad. Əhmədov

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

   

Cover
Vüqar. Mehdiyev

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

   

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Səbinə. Vəliyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Yusif. Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Firdovsi. Fikrətzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı