Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar-sənaye sahələrində süni intellektin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsinin konseptual məsələləri

Rəsul Balayev Ənvər, i.e.d., professor

r.balayev@gmail.com

Fuad İbrahimov Maarif, i.ü.f.d.

fuadibrahim@mail.ru

Umxanım Ağakişiyeva Əjdər

yusifaqakisi@gmail.com

2546 ­ ­ AZ ­ ­ 41. Oktyabr 2022 ­ ­­ ­ süni intellekt aqrar sənaye sahələri konseptual aspekt tətbiq rəqəmsal texnologiyalar

Məqalədə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqinin konseptual məsələlərinə baxılmış, aqrarsənaye sahələrində süni intellektin (Sİ) tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi imkanları araşdırılmış, inkişafın əsas vektorlarına və perspektivlərə münasibət bildirilmişdir. Eləcə də aqrar-sənaye sahələrində Sİ-nin tətbiq arealını məhdudlaşdıran amillər müəyyən edilmişdir.

Sİ texnologiyalarının tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi perspektivlərinin həmin texnologiyalar arasında seçimin meyarlarından asılı olduğu göstərilmişdir. Aqrar-sənaye sahələrində Sİ texnologiyaları ilə biznes resurs kimi işləmək üçün atılmalı addımlar və onların ardıcıllığı nəzərdən keçirilmişdir. Həmin sahələrdə Sİ-nin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi imkanlarının reallaşdırılması istiqamətləri göstərilmişdir

DİGƏR YAZILARI

 

Aqrar sahədə rəqəmsal mühitin formalaşmasinin əsas amilləri və təcrübi aspektləri

Abstract Məqalədə rəqəmsal mühitin formalaşmasını şərtləndirən əsas amillər xarakterizə edilmiş, mühityaradan amillərə xüsusi diqqət verilmişdir. Rəqəmsal mühitə aid texnoloji ...

Rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı

Tədqiqatın məqsədi rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət – özəl bölmə tərəfdaşlığı (DÖBT) amilinin yerinin və rolunun müəyyən edilməsidir. ...

İnnovasiyalı inkişafın investisiya təminatı: aqrar-sənaye sahələrinin xüsusiyyətləri

İnnovasiyalı inkişafın investisiya təminatı iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini şərtləndirən əsas amillərdəndir. Aqrar-sənaye sahələrində bu təminat sisteminin ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ramil. Əsgərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu