Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı

Rəsul Ənvər Balayev, i.e.d., professor

r.balayev@gmail.com

3433 ­ ­ 37. Sentyabr 2021 ­ ­­ ­ dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı rəqəmsallaşma aqrar sahə innovasiya texnologiya

PDF READ READ

Tədqiqatın məqsədi rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət – özəl bölmə tərəfdaşlığı (DÖBT) amilinin yerinin və rolunun müəyyən edilməsidir. Tədqiqat işi müşahidə, elmi abstraksiya, sistemli təhlil, müqayisə və məntiqi ümumiləşdirmə üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir.

Tədqiqatın nəticəsi rəqəmsal milli aqrar iqtisadiyyatda dövlət – özəl bölmə tərəfdaşlığı layihələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə zəruri tədbirlərin müəyyən edilməsidir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri verilənlər bazasının natamamlığı və informasiyanın assimmetriyasıdır. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti: nəticələr rəqəmsal mühitdə aqrar sahədə DÖBT layihələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlərin hazırlanması və icrası prosesində istifadə oluna bilər.

Tədqiqatın elmi yeniliyi və orijinallığı: rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatda dövlət – özəl bölmə tərəfdaşlığı imkanlarının qiymətləndirilməsi və onların reallaşdırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması.

DİGƏR YAZILARI

 

Aqrar sahədə rəqəmsal mühitin formalaşmasinin əsas amilləri və təcrübi aspektləri

Abstract Məqalədə rəqəmsal mühitin formalaşmasını şərtləndirən əsas amillər xarakterizə edilmiş, mühityaradan amillərə xüsusi diqqət verilmişdir. Rəqəmsal mühitə aid texnoloji ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.