Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda buğdanın məhsuldarlığına təsir edən əsas amillərin təhlili və ekonometrik qiymətləndirilməsi

Cavid Həsənov Məmməd

hasanovjavid@yahoo.com

Turac Musayev Mehrac

turac.musayev@yahoo.com

928 ­ ­ AZ ­ ­ 44. Dekabr 2023 ­ ­­ ­ buğdanın məhsuldarlığı buğdanın əkin sahəsi gübrə miqdarı əməliyyat xərcləri özünütəminetmə

Buğda əkini sahələrinin sabit qalmasına paralel olaraq buğdaya tələbatın hər il artması və eyni zamanda su problemlərinin, iqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təzyiqi buğdanın məhsuldarlığının artırılmasını prioritet məsələyə çevirir. Məqalədə təbii, iqtisadi və sosial faktorların buğdanın məhsuldarlığına təsiri araşdırılmışdır. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün informasiya bazasındakı mövcud çətinliklər nəzərə alınaraq buğda istehsalı ilə bağlı əsas məlumatlar Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi (FTMMS) sorğu bazasından götürülmüşdür. Məqalədə 2021-ci il üçün FTMMS bazasında toplanan sorğulardan istifadə edilərək buğdanın daha çox əkildiyi 14 rayon üzrə bu bitkinin məhsuldarlığına təsir edən əsas amillər təhlil edilir və ekonometrik qiymətləndirmə aparılır

DİGƏR YAZILARI

 

Azərbaycanın ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq pul gəlirlərinin şəhər və kənd yerləri üzrə müqayisəli təhlili

Xülasə Ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin araşdırılması şəhər və kənd yerlərində əhalinin rifah halının təhlili və sosial bərabərsizliyin ...

Kənd təsərrüfatı əlavə dəyərinə təsir edən iqtisadi və iqlim faktorlarının ekonometrik qiymətləndirilməsi

Ərzaq təhlükəsizliyi, iqtisadi artım, xarici ticarət baxımından kənd təsərrüfatı ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatında əlavə dəyərin ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının digər sahələrlə qarşılıqlı əlaqələrinin qiymətləndirilməsi

Məqalədə kənd təsərrüfatının digər sektorlarla qarşılıqlı əlaqəsini təhlil etmək üçün XərclərBuraxılış Cədvəlindən istifadə edilmişdir. Xərclər-Buraxılış ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Şamil. Rəcəbov

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Rövşən. Quliyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.e.d., professor  

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Vüqar. Mehdiyev

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  k.t.e.n.  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.