Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının digər sahələrlə qarşılıqlı əlaqələrinin qiymətləndirilməsi

Turac Musayev Mehrac

turac.musayev@yahoo.com

1761 ­ ­ EN ­ ­ 44. Dekabr 2023 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı ümumi məhsul sahələrarası əlaqələr xərclər-buraxılış cədvəli xərclər-buraxılış təhlili

Məqalədə kənd təsərrüfatının digər sektorlarla qarşılıqlı əlaqəsini təhlil etmək üçün XərclərBuraxılış Cədvəlindən istifadə edilmişdir. Xərclər-Buraxılış cədvəlləri bir iqtisadiyyatda sektorların bir-biri ilə iqtisadi qarşılıqlı əlaqəsini tələb-təklif münasibətində göstərir. Bu tədqiqatda Azərbaycan üçün mövcud olan ən son 2016-cı il Xərclər-Buraxılış Cədvəlindən istifadə edilmişdir. Bu cədvəl əsasında xərclər-buraxılış modeli hazırlanmışdır. Xərclər-buraxılış modelindən istifadə etməklə kənd təsərrüfatına bir milyon manat həcmində investisiyanın kənd təsərrüfatının özündə və sahə ilə əlaqəli sektorların buraxılışında nə qədər artım yaratdığı hesablanmışdır. Əldə edilən nəticə göstərir ki, kənd təsərrüfatında son tələbatın bir vahid artımı bütün sahələrin məhsulunu 1.794 vahid artırır. Kənd təsərrüfatı sektorunun yüksək geri əlaqəsi onu göstərir ki, o, istehsal üçün digər sektorlardan vəsait tələb edəcək və iqtisadiyyatı stimullaşdıracaq, canlanmanı artıracaq. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm sahəsidir.

DİGƏR YAZILARI

 

Azərbaycanın ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq pul gəlirlərinin şəhər və kənd yerləri üzrə müqayisəli təhlili

Xülasə Ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin araşdırılması şəhər və kənd yerlərində əhalinin rifah halının təhlili və sosial bərabərsizliyin ...

Kənd təsərrüfatı əlavə dəyərinə təsir edən iqtisadi və iqlim faktorlarının ekonometrik qiymətləndirilməsi

Ərzaq təhlükəsizliyi, iqtisadi artım, xarici ticarət baxımından kənd təsərrüfatı ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatında əlavə dəyərin ...

Azərbaycanda buğdanın məhsuldarlığına təsir edən əsas amillərin təhlili və ekonometrik qiymətləndirilməsi

Buğda əkini sahələrinin sabit qalmasına paralel olaraq buğdaya tələbatın hər il artması və eyni zamanda su problemlərinin, iqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təzyiqi ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Rövşən. Quliyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.e.d., professor  

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Cavid. Həsənov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Tədqiqatlar departamentinin baş mütəxəssisi,
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı