Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Qida istehsalı müəssisələrində innovasiyanın tətbiqinə təsir edən amillər

Əliqulu Mehdiyev Mahir

aliqulu_mehdiyev@hotmail.com

8003 ­ ­ AZ ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ qida istehsalı yeyinti sənayesi innovasiya yerli istehsal

Rəqabət gücləndikcə şirkətlərin bazarda müştəri payını itirməmək, bazarını genişləndirmək və fəaliyyətini davam etdirmək üçün innovativ və strateji qərarlar qəbul etməsi zəruri hala çevrilir. İnnovasiya fəaliyyətlərində uğurlu olmaq üçün şirkətlər bu istiqamətdə səmərəli qərarların qəbuluna dəstək verəcək məlumatlar əldə etməlidirlər. Bununla yanaşı, həmin fəaliyyətlərə mane olan amillər də mövcuddur. Məqalədə bu amillərin qida istehsalı müəssisələrində çalışan rəhbər şəxslər arasında keçirilmiş sorğu məlumatları əsasında təhlili verilmişdir. Əldə olunan məlumatlar əsasında şirkətlərin innovasiya fəaliyyətlərini həyata keçirməyə mane olan amillər aşkar edilərək həlli yolları təklif edilmişdir

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Lalə. Cabbarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı