Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda taxıl bazarının inkişaf istiqamətləri

8102 ­ ­ AZ ­ ­ 37. Sentyabr 2021 ­ ­­ ­ : Taxıl bazarı ərzaq təhlükəsizliyi inkişaf qiymət istehsal idxal

Xülasə

Müasir dövrdə taxılçılığın inkişafının davamlılığı göstəriciləri eyni zamanda kənd təsərrüfatında iqtisadi fəaliyyətin etibarlılığı və səmərəliliyi dərəcəsini əks etdirir. Bununla bərabər, taxıl sənayesinin və taxıl bazarının fəaliyyətinin nəticələrinə birbaşa və ya dolayısı ilə təsir edən bütün amillərin kompleksli təhlilinə ehtiyac yaranır.

Məqalədə taxıl bazarının aqrar-sənaye sistemində taxılçılıq alt kompleksinin inkişafına təsiri, habelə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün istehsalın artırılmasına və taxıl istehsalçılarının fəaliyyətinə təsiri təhlil edilir və taxıl bazarının inkişafı ilə bağlı məsələlərə baxılır.

DİGƏR YAZILARI

 

Taxıl bazarının tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə

Məqalədə taxıl bazarında hazırda formalaşmış vəziyyətə baxılmış, bu bazarın tənzimlənməsi sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi təhlil edilmişdir. Göstərilmişdir ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

  i.e.d., professor  

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Könül. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant