Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə yeyinti sənayesinin inteqrasiyasının inkişaf prioritetləri

6655 ­ ­ 37. Sentyabr 2021 ­ ­­ ­ yeyinti sənayesi inteqrasiya kənd təsərrüfatı istehsalı prioritet istiqamətlər iqtisadi siyasət potensial ehtiyatlar

Xülasə

Məqalədə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasının yeyinti sənayesinin inkişafına təsiri məsələləri araşdırılır. Kənd təsərrüfatının yeyinti sənayesi ilə inteqrasiyası, sahələrin balanslaşdırılmış inkişafı zəruri hesab edilir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra kənd təsərrüfatı ilə yeyinti sənayesinin inteqrasiyasına xüsusi diqqət verilməsi, inteqrasiyanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolunun artırılması üçün görülən tədbirlərin sistemli aparılması ön plana çəkilir. 1991-2019-cu illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması meyilləri, sosial-iqtisadi vəzifələrin miqyası baxımından kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf prioritetləri müəyyən edilir.

Göstərilir ki, emal məhsulları istehsalının artırılması kənd təsərrüfatının inkişafı ilə yanaşı sahənin özünün strukturunun təkmilləşdirilməsindən, xammalın kompleks emalı və tullantısız texnologiyaların tətbiqindən, yeyinti sənayesində istehsal-satış prosesinin marketinq idarəetmə sisteminin formalaşdırılmasından çox asılıdır. Yeyinti sənayesinin dinamik inkişafını təmin etmək üçün inteqrasiya gücləndirilməli, tənzimləmə mexanizmi təkmilləşdirilməlidir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Faiq. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu