Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda təbii-kənd təsərrüfatı rayonlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi

Akif Vəliyev Həmzə, i.ü.e.d.

akif.valiyev@atm.gov.az

14198 ­ ­ AZ ­ ­ 38. Noyabr 2021 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı rayonlaşdırma təbii-iqtisadi rayonlaşdırma ətraf mühit iqlim fəal temperatur torpaq tip və yarımtipləri kənd təsərrüfatı bitkiləri

Xülasə

Tədqiqatın məqsədi ekoloji mühitdə baş verən dəyişikliklərin iqtisadiyyatın önəmli sahəsi kimi kənd təsərrüfatına təsirini dəyərləndirmək üçün “iqlim-torpaq-bitki” modeli əsasında ölkənin təbiikənd təsərrüfatı rayonlaşdırılmasının müasir tələblər baxımından təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Tədqiqatda elmi abstraksiya, araşdırma, sistemli və müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə üsulları tətbiq olunmuşdur.

Məqalədə Azərbaycanın indiyədək hazırlanmış təbii-kənd təsərrüfatı rayonlaşdırılması sxemləri (sistemləri) təhlil olunmuş, onlarda olan çatışmazlıqlar göstərilmişdir. Eyni zamanda müasir şəraitdə ətraf mühitin təsirlərini nəzərə almaqla təbii sərvətlərin (torpaq və su ehtiyatlarının) səmərəli istifadəsi, ölkə ərazisində kənd təsərrüfatı sahələrinin düzgün yerləşdirilməsi tələblərinə uyğun yeni təbii-kənd təsərrüfatı rayonlaşdırılması təklif olunmuşdur.

Tədqiqatın nəticəsi kənd təsərrüfatı bitkilərinin ölkə ərazisi üzrə düzgün yerəşdirilməsində, müasir aqrotexniki tədbirlərin tətbiqində, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı müvafiq proqram və layihələrin hazırlanmasında, həmçinin aidiyyəti ali təhsil müəssisələrinin tədris prosesində, fənn proqramlarının və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər.

DİGƏR YAZILARI

 

İşğal altında olmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarının potensialının dəyərləndirilməsi

Məqalədə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ekoloji mühitə vurulan zərərdən və torpaq ehtiyatlarından, xüsusilə kənd ...

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

Xülasə Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. ...

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan səmərəli istifadə mexanizmləri

Məqalədə kənd təsərrüfatına yararlı əsas tip və yarımtip torpaqların kənd təsərrüfatı sahələri üzrə istifadə səviyyəsi müəyyən edilmiş, bu istiqamətdə konkret ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Yusif. Axundov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Lalə. Cabbarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı