Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 35 (01-2021)

 

CAMERA:        

 

 

MÜNDƏRİCAT
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 19
 7. 31
 8. 37
 9. 53
 10. 74
 11. 89
 12. 124

 

Bu saydakı məqalələr

Koronavi̇rus pandemi̇yasinin kənd təsərrüfati məhsullari i̇xracina təsi̇ri̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

07 Mart 2022 ­ 15170 R. Hüseynov, R. Huseyn • UOT: 339.5, 339.54

Yeni növ koronavirus pandemiyasının təsiri nəticəsində Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 2019cu illə müqayisədə 2020-ci ildə faktiki qiymətlərlə 5,3 faiz azalsa da, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı sabit qalmışdır. Təhlillər zamanı aydın olur ki, pandemiyanın yaratdığı ...

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

05 Mart 2022 ­ 15846 V. Abbasov, E. Şükürova • UOT: 338.43, 664 : 338.514

Məqalədə konserv sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı, sahədə xammal və resurslardan səmərəli istifadə olunması amilləri, əsas məhsulların istehsal dinamikası təhlil olunmuşdur. Meyvə, tərəvəz, giləmeyvə və digər tez xarab olan kənd təsərrüfatı ...

Heyvandarlıq məhsulları bazarının kompleks marketinq tədqiqi və inkişaf strategiyası

05 Mart 2022 ­ 15743 İ. Xeyirxəbərov • UOT: 338.43, 636/637:339.138

Məqalədə heyvandarlıq məhsulları bazarının marketinq tədqiqi aparılmışdır. Ərzaq bazarının heyvandarlıq məhsulları seqmentinə məhsullar təklif edən müəssisə və təsərrüfatlar qarşısında açılan bazar imkanları müəyyənləşdirilmiş və həmin imkanlardan istifadə marketinq ...

Kənd təsərrüfatı nazirliyinin aparatının ISO 9001:2015 VƏ ISO 14001:2015 standartlarına əsaslanan inteqrasiya edilmiş idarəetmə sisteminin qurulması təcrübəsi

05 Mart 2022 ­ 15032 Q. Şərifov • 332.24; 35.078.3; 631.1

Beynəlxalq rəqabətin güclənməsi, resurs məhdudiyyətləri, iqlim dəyişikliyi və kənd təsərrüfatı istehsalının dayanıqlı inkişafına təsir göstərən digər problemlər qənaətcil texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi ilə yanaşı aqrar sahənin idarəçiliyində bir ...

Aqrobiznes mühitinin dəyərləndirilməsinin metodoloji məsələləri

05 Mart 2022 ­ 15599 S. Cəfərov • UOT: 338.23, 338.43

 Məqalədə biznes mühitinin strukturu və aqrar sahədə onun xüsusiyyətləri açıqlanır. Kənd təsərrüfatı istehsalının dinamik inkişafının vacib şərtlərindən biri kimi bu sahədə işgüzar fəaliyyət üçün əlverişli şərait yaradılmasının rolu ...