Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 37 (09-2021)


 

Bu saydakı məqalələr

Aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivləri

24 Oktyabr 2021 ­ 15232 Ə. Quliyev • UOT: 331.5.024.5, 331.526, 338.43

XülasəAqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsi çoxsaylı və fərqli xarakterə malik amillərin səciyyələndirilməsini nəzərdə tutur. Təqdim edilən məqalədə kənd yerlərində məşğulluğun səviyyəsi və strukturunda müsbət ...

Rəqabətədavamlı aqrar emal sənayesinin formalaşdırılması amilləri

23 Oktyabr 2021 ­ 15658 Z. Quliyev • UOT: 338.43, 338.45, 663, 664

XülasəMövcud şəraitdə dünya iqtisadiyyatında rast gəlinən əlverişsiz tendensiyaların mənfi təsirini minimum zərərlə dəf etmək üçün ölkə iqtisadiyyatında rəqabət imkanlarını artıra biləcək rıçaqlardan istifadə labüd hala çevrilmişdir. ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə yeyinti sənayesinin inteqrasiyasının inkişaf prioritetləri

22 Oktyabr 2021 ­ 16410 İ. İbrahimov • UOT: 334.75. 338.43, 664

XülasəMəqalədə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasının yeyinti sənayesinin inkişafına təsiri məsələləri araşdırılır. Kənd təsərrüfatının yeyinti sənayesi ilə inteqrasiyası, sahələrin balanslaşdırılmış inkişafı zəruri hesab edilir. ...

Azərbaycanda taxıl bazarının inkişaf istiqamətləri

21 Oktyabr 2021 ­ 16465 C. Allahverdiyeva • UOT: 339.13, 338.43

XülasəMüasir dövrdə taxılçılığın inkişafının davamlılığı göstəriciləri eyni zamanda kənd təsərrüfatında iqtisadi fəaliyyətin etibarlılığı və səmərəliliyi dərəcəsini əks etdirir. Bununla bərabər, taxıl sənayesinin və taxıl bazarının fəaliyyətinin ...

Azərbaycanda aqrar-sənaye məhsulları üzrə idxalı əvəzetmə və ixracın genişləndirilməsi potensialı

20 Oktyabr 2021 ­ 16930 N. Əliyeva • УДК: 338.43, 339.5

XülasəMüasir mərhələdə Azərbaycanda aqrar-sənaye istehsalının inkişafı həm daxili ehtiyacların ödənilməsinə, həm də ixracın genişləndirilməsinə yönəlib. Bu gün ölkəmiz “Made in Azerbaijan” milli brendini xarici bazarlarda fəal şəkildə tanıtmaqla ixrac ...

Kənd təsərrüfatında kooperasiya münasibətlərinin inkişaf istiqamətləri

19 Oktyabr 2021 ­ 16627 A. Hüseynova • UOT: 334.73, 631.115.08

XülasəMəqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatında kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi məsələlərinə baxılmış, aqrar sahədə istehsalçıların kooperativlərdə birləşmələrinin üstünlükləri şərh edilmişdir. Habelə Azərbaycanda kənd ...