Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

Vahid Abbasov Hacıbəy, i.e.d., professor

vahid.abbasov.56@mail.ru

Emilya Şükürova Elşad

shukurova0701@mail.ru

14283 ­ ­ AZ ­ ­ 35. Yanvar 2021 ­ ­­ ­ konserv sənayesi kənd təsərrüfatı qida məhsulları təkrar istehsal xammal itkisi qablaşdırma materialları

Məqalədə konserv sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı, sahədə xammal və resurslardan səmərəli istifadə olunması amilləri, əsas məhsulların istehsal dinamikası təhlil olunmuşdur. Meyvə, tərəvəz, giləmeyvə və digər tez xarab olan kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsinin mövsümi xarakter daşıdığını nəzərə alaraq bunların itkisiz istehlakçılara çatdırılmasında konserv sənayesinin imkanları, bu məhsulların ilkin və təkrar emalı prosesində tullantısız texnologiyaların tətbiqi, həmçinin qablaşdırılmada istifadə olunan materiallardan səmərəli istifadə edilməsi, ətraf mühitə atılan tullantıların ekologiyaya vurduğu ziyanın ixtisar olunması məsələlərinə baxılmışdır. 

DİGƏR YAZILARI

 

Kənd təsərrüfatının kooperasiya və inteqrasiya əlaqələri: müasir yanaşmalar və inkişaf meyilləri

XülasəMəqalədə kənd təsərrüfatı istehsalının ölkə əhalisinin ərzaq və qida məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, emal sənayesinin xammallarla təminatında koоperasiya ...

Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminat səviyyəsi və bazarın inkişaf amilləri

Məqalədə müasir şəraitdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas növləri ilə özünütəminat səviyyəsi təhlil edilir, bu istiqamətdə müsbət ...

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida ...

Aqrar sahənin inkişafında sahibkarlıq ekosisteminin rolu

Məqalədə kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafı məsələlərinə baxılmış, bu istiqamətdə aqrar sahədə sahibkarlıq ekosisteminin rolu və formalaşması xüsusiyyətləri ...

Qida sənayesində istehsal əlaqələrinin tənzimlənməsi

Məqalədə qida sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrin istehsal əlaqələrinin mövcud vəziyyəti təhlil edilmiş və sözügedən əlaqələrin ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Rövşən. Quliyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.e.d., professor  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Rəşad. Əhmədov

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Cavid. Həsənov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Tədqiqatlar departamentinin baş mütəxəssisi,
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı