Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahənin inkişafında sahibkarlıq ekosisteminin rolu

Vahid Abbasov Hacıbəy, i.e.d., professor

vahid.abbasov.56@mail.ru

Cavad Qocamanov Mədəd

cavad.qocamanov@gmail.com

9590 ­ ­ AZ ­ ­ 42. Dekabr 2022 ­ ­­ ­ : aqrar sahə sahibkarlıq aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti sahibkarlıq ekosistemi sahibkarlıq ekosisteminin elementləri

Məqalədə kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafı məsələlərinə baxılmış, bu istiqamətdə aqrar sahədə sahibkarlıq ekosisteminin rolu və formalaşması xüsusiyyətləri açıqlanmışdır. Eyni zamanda sahibkarlıq ekosisteminin mahiyyəti və roluna dair ayrı-ayrı tədqiqatçıların yanaşmaları təhlil edilmiş, sahibkarlıq ekosistemlərinin formalaşmasının daxili və xarici amilləri müəyyənləşdirilmişdir. Aqrar sahədə sahibkarlıq ekosisteminin struktur elementləri və onların qarşılıqlı fəaliyyəti açıqlanmış, müasir şəraitdə əlverişli ekosistemin formalaşdırılması ilə bağlı məsələlərə baxılmışdır.

DİGƏR YAZILARI

 

Kənd təsərrüfatının kooperasiya və inteqrasiya əlaqələri: müasir yanaşmalar və inkişaf meyilləri

XülasəMəqalədə kənd təsərrüfatı istehsalının ölkə əhalisinin ərzaq və qida məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, emal sənayesinin xammallarla təminatında koоperasiya ...

Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminat səviyyəsi və bazarın inkişaf amilləri

Məqalədə müasir şəraitdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas növləri ilə özünütəminat səviyyəsi təhlil edilir, bu istiqamətdə müsbət ...

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida ...

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

Məqalədə konserv sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı, sahədə xammal və resurslardan səmərəli istifadə olunması amilləri, əsas məhsulların istehsal ...

Qida sənayesində istehsal əlaqələrinin tənzimlənməsi

Məqalədə qida sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrin istehsal əlaqələrinin mövcud vəziyyəti təhlil edilmiş və sözügedən əlaqələrin ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti “İqtisadiyyat və statistika” kafedrası

  i.e.d., professor  

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

   

Cover
Aygün. Səlimova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) V kurs tələbəsi

   

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Səbinə. Vəliyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru