Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Koronavi̇rus pandemi̇yasinin kənd təsərrüfati məhsullari i̇xracina təsi̇ri̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

Ramil Zahid Huseyn, i.e.d.

ramilhuseyn@bk.ru

Rəşad Faiq Hüseynov, i.ü.f.d.

rashad1.huseynov@gmail.com

4081 ­ ­ 35. Yanvar 2021 ­ ­­ ­ koronavirus pandemiyası kənd təsərrüfatı meyvə-tərəvəz rəqabətqabiliyyətli məhsul ixrac

PDF READ READ

Yeni növ koronavirus pandemiyasının təsiri nəticəsində Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 2019cu illə müqayisədə 2020-ci ildə faktiki qiymətlərlə 5,3 faiz azalsa da, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı sabit qalmışdır. Təhlillər zamanı aydın olur ki, pandemiyanın yaratdığı böhranda kənd təsərrüfatı sektoru dayanıqlılıq göstərmiş və bunun nəticəsində ixracda cüzi də olsa, artım qeydə alınmışdır. Bundan başqa, 2020-ci ildə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ixracı üçün ən böyük təhdidlərdən biri Rusiya bazarından asılılıq olmuşdur. Bu məqalədə koronavirus pandemiyasının yaratdığı böhranın kənd təsərrüfatı məhsulları ixracına təsiri qiymətləndirilir, postpandemiya dövründə ixracın artırılması və şaxələndirilməsi ilə bağlı müvafiq təkliflər verilir. 

DİGƏR YAZILARI

 

Azərbaycanın bitkiçilik məhsullarının beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyi

Məqalədə 2015-17-ci illərin göstəriciləri bazis götürülərək Daxili Resurs Xərci əmsalı (DRX) əsasında Azərbaycanda istehsal olunan bir sıra bitkiçilik məhsullarının ...

Rəqəmsal transformasiya vasitəsi ilə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafının sürətləndirilməsi

Azərbaycanın qeyri-neft ixracı potensialının mövcud səviyyədən dəfələrlə çox olduğu elmi araşdırmalarla təsdiqlənmişdir. Bunun üçün də Azərbaycan hökuməti ...

Azərbaycanda qabığı təmizlənmiş meşə fındığının ixracının təşviqi tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda 2018-ci ildən etibarən qabığı təmizlənmiş meşə fındığına ixrac təşviqi verilməyə başlanılmış və üç il ərzində dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

  i.e.d., professor  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Aytən. Şükürova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, baş müəllim, tədqiqatçı

   

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent