Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanın bitkiçilik məhsullarının beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyi

Namiq Şalbuzov Əlövsət, i.ü.f.d.

namiq.shalbuzov@atm.gov.az

Ramil Huseyn Zahid, i.e.d.

ramilhuseyn@bk.ru

8793 ­ ­ EN ­ ­ 32. Aprel 2020 ­ ­­ ­ Azərbaycan kənd təsərrüfatı rəqabətqabiliyyətlilik DRX ixrac

Məqalədə 2015-17-ci illərin göstəriciləri bazis götürülərək Daxili Resurs Xərci əmsalı (DRX) əsasında Azərbaycanda istehsal olunan bir sıra bitkiçilik məhsullarının keçmiş və gələcək dövrlər üçün beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyi qiymətləndirilmişdir. 2020-ci il üçün seçilmiş bitkiçilik məhsullarının beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyi cari məhsuldarlıq və məhsuldarlıqda dinamik artım ssenariləri üzrə hesablanmışdır. Təhlillər nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, məhsuldarlıq göstəricilərinin mövcud səviyyədə qalması qarşıdakı illərdə bitkiçilik məhsullarının beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinə mənfi təsir göstərəcəkdir. Bitkiçilikdə rəqabətqabiliyyətliliyi qorumaq üçün məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksəldilməsi əsas şərtdir. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı hesablamalara görə, məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksəldilməsi üçün potensial imkanlar mövcuddur. Araşdırma bitkiçilik məhsulları üzrə aparılmışdır. Bunun da əsas səbəbi, hesablamalara əsasən, Azərbaycanda heyvandarlıq məhsulları ilə müqayisədə bitkiçilik məhsullarının beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin daha yüksək olmasının müəyyən edilməsidir.

DİGƏR YAZILARI

 

Bitkiçilikdə ailə-kəndli təsərrüfatlarının minimum zəruri ölçüləri: yaşayış minimumu meyarı üzrə yanaşma

Xülasə Məqalədə kənd yerlərində yaşayan əhalinin ailə təsərrüfatlarının minimum ölçülərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma aparılmışdır. ...

Torpaqların konsolidasiyasının kənd yerlərinin inkişafına təsiri

Xülasə Məqalədə torpaqların konsolidasiyasının mahiyyəti və kənd təsərrüfatındakı rolu araşdırılmış, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda konsolidasiya aparılmasının ...

Koronavi̇rus pandemi̇yasinin kənd təsərrüfati məhsullari i̇xracina təsi̇ri̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

Yeni növ koronavirus pandemiyasının təsiri nəticəsində Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 2019cu illə müqayisədə 2020-ci ildə faktiki qiymətlərlə 5,3 faiz azalsa da, kənd ...

Rəqəmsal transformasiya vasitəsi ilə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafının sürətləndirilməsi

Azərbaycanın qeyri-neft ixracı potensialının mövcud səviyyədən dəfələrlə çox olduğu elmi araşdırmalarla təsdiqlənmişdir. Bunun üçün də Azərbaycan hökuməti ...

Azərbaycanda qabığı təmizlənmiş meşə fındığının ixracının təşviqi tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda 2018-ci ildən etibarən qabığı təmizlənmiş meşə fındığına ixrac təşviqi verilməyə başlanılmış və üç il ərzində dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yusif. Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

   

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Fuad. İbrahimov

“Sosial-iqtisadi və Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti

  i.ü.f.d.  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Əbdülrəhim. Dadaşov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi, UNEC-in doktorantı

   

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d., professor