Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda ipək məhsullarının ixrac potensialının artırılması istiqamətləri

Səbinə Vəliyeva İzzət, i.ü.f.d., dosent

sabina_valiyeva@mail.ru

10788 ­ ­ AZ ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı ipək barama emal ixrac

Azərbaycan Respublikasında ənənəvi sahələrdən olan ipəkçiliyin inkişafı istiqamətində son illər mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, dövlət proqramı qəbul edilmiş, 2025-ci ilədək ölkədə yaş barama istehsalı həcminin 6 min tona çatdırılması hədəflənmişdir. Görülən tədbirlər nəticəsində 2019-cu ildə yaş barama istehsalı 25 faiz, xam ipək ixracı isə 2,8 dəfə artmışdır. Məqalədə də respublikamızda barama istehsalının və ipək ixracının hazırkı vəziyyəti qiymətləndirilir, bu sahədə yeni emal müəssisinin yaradılması, istehsalın və ixracın artırılması ilə bağlı müvafiq təkliflər verilir.

DİGƏR YAZILARI

 

Azərbaycanda üzüm və şərab ixracının mövcud vəziyyəti və artırılması imkanları

Azərbaycandan üzüm məhsullarının və xüsusən də şərabın ixracının artırılması üçün böyük potensial mövcud olsa da, müstəqilliyin ilk ...

Bitkiçilik məhsulları ixracında qeyri-ənənəvi sahələrin potensialının reallaşdırılması

Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektoru üzrə ixracında kənd təsərrüfatı məhsulları mühüm paya malikdir. Xüsusən də aqrar islahatlardan sonra kənd ...

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının qeyri-neft ixracının artmasına təsiri

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft ixracının artması dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetlərindəndir. Araşdırmalarımız göstərir ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycan ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

   

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Aytən. Şükürova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, baş müəllim, tədqiqatçı

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

   

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Rövşən. Quliyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.e.d., professor  

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

   

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi