Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının qeyri-neft ixracının artmasına təsiri

Səbinə İzzət Vəliyeva, i.ü.f.d., dosent

sabina_valiyeva@mail.ru

3523 ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı dayanıqlı inkişaf meyvə-tərəvəz qeyri-neft ixracı Ümumi Daxili Məhsul COVID-19

PDF READ READ

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft ixracının artması dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetlərindəndir. Araşdırmalarımız göstərir ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycan üçün strateji sektordur və qeyri-neft ixracının artmasında xüsusi rol oynayır. Hətta koronavirus (COVID-19) pandemiyasının təsiri ilə 2020-ci ilin 9 ayı ərzində ölkəmizin qeyri-neft ixracının azalmasına baxmayaraq, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında artım tempi qorunub saxlanılmışdır. Bu məqalədə kənd təsərrüfatı sektorunun dayanıqlı inkişafının Azərbaycanda qeyri-neft ixracının artmasına təsiri qiymətləndirilir və bu istiqamətdə qarşıya qoyulan hədəflərə nail olmaq üçün müvafiq təkliflər verilir.

DİGƏR YAZILARI

 

Azərbaycanda üzüm və şərab ixracının mövcud vəziyyəti və artırılması imkanları

Azərbaycandan üzüm məhsullarının və xüsusən də şərabın ixracının artırılması üçün böyük potensial mövcud olsa da, müstəqilliyin ilk ...

Bitkiçilik məhsulları ixracında qeyri-ənənəvi sahələrin potensialının reallaşdırılması

Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektoru üzrə ixracında kənd təsərrüfatı məhsulları mühüm paya malikdir. Xüsusən də aqrar islahatlardan sonra kənd ...

Azərbaycanda ipək məhsullarının ixrac potensialının artırılması istiqamətləri

Azərbaycan Respublikasında ənənəvi sahələrdən olan ipəkçiliyin inkişafı istiqamətində son illər mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, dövlət proqramı qəbul ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti