Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Eldar Quliyev Əli oğlu , i.ü.f.d., dosent

eldar.quliyev@atm.gov.az

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal xərclərinin aşağı salınması istiqamətləri

Kənd təsərrüfatında iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinin əsas istiqamətlərindən biri istehsal xərclərinin aşağı salınmasıdır. İstehsal xərclərinin dəqiqləşdirilməsi və ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  i.ü.f.d., dosent