Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Kür-Araz ovalığının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin fitosenozları

Tədqiqat Kür-Araz ovalığının yarımsəhra fitosenozlarının botaniki və ekoloji analizinə həsr edilmişdir. Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalı ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

   

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Aytən. Şükürova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, baş müəllim, tədqiqatçı

   

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı