Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Yanacaq amilinin fermer təsərrüfatlarının səmərəliliyinə təsiri

Məqalədə hazırki dövrdə aqrar sahədə fərdi sahibkar və ailə-kəndli təsərrüfatlarında əkin sahələrinin forma və ölçülərinin xüsusiyyətləri nəzərə ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d.