Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Rəşad Hüseynov Faiq oğlu, i.ü.f.d.

rashad1.huseynov@gmail.com

Koronavi̇rus pandemi̇yasinin kənd təsərrüfati məhsullari i̇xracina təsi̇ri̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

Yeni növ koronavirus pandemiyasının təsiri nəticəsində Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 2019cu illə müqayisədə 2020-ci ildə faktiki qiymətlərlə 5,3 faiz azalsa da, kənd ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  i.ü.f.d.  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.