Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Fərman Kərimov Əli oğlu,

farmankerimov@mail.ru

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

   

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

   

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti