Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Səbuhi Eldarov İsfəndiyar oğlu,

farmankerimov@mail.ru

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

   

Cover
İsrafil. İsmayılov

“Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, sədrin müşaviri

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

   

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib