Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Ruhiyyə Məmmədrzayeva İsrafil qızı,

farmankerimov@mail.ru

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

   

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

   

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Faiq. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı