Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Ruhiyyə Məmmədrzayeva İsrafil qızı,

farmankerimov@mail.ru

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

   

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

   

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Faiq. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti