Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Aqrar-sənaye innovasiyaları üzrə dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı layihələrinin tənzimlənməsi sisteminin xarakteristikası

Aqrar-sənaye innovasiyaları üzrə dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı layihələrinin reallaşdırılması müvafiq tənzimləmə sisteminin mövcudluğunu tələb edir. ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

  i.e.d., professor  

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.e.d., professor  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.e.d., professor  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.e.d., professor  

Cover
Nəcibə. Hacıyeva

Bakı Dövlət Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

  i.e.d., professor  

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  i.e.d., professor  

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.e.d., professor