Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında torpaq və su ehtiyatlarının məhdud olması və davam edən iqlim dəyişikliyi şəraitində kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru