Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Həcər Namazova Elşən qızı,

namazovahecer@gmail.com

Aqrar sahədə informasiya və məsləhət xidmətlərinin inkişafında xarici və yerli təcrübə

Məqalədə aqrar sahənin subyektlərinə informasiya və məsləhət xidmətləri göstərilməsinin xarici və yerli təcrübəsi araşdırılır. İnformasiya-məsləhət xidməti anlayışının ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Xaliq. Qafarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı