Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Həcər Namazova Elşən qızı,

namazovahecer@gmail.com

Aqrar sahədə informasiya və məsləhət xidmətlərinin inkişafında xarici və yerli təcrübə

Məqalədə aqrar sahənin subyektlərinə informasiya və məsləhət xidmətləri göstərilməsinin xarici və yerli təcrübəsi araşdırılır. İnformasiya-məsləhət xidməti anlayışının ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

   

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

   

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

   

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı