Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Savalan Seyfəddinov Şahbaba oğlu, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

sseyfaddin55@gmail.com

Otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması

Məqalədə otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının vəziyyəti və əsas istiqamətləri araşdırılır. Göstərilir ki, otarmaq hüququnun verilməsi nəzəri cəhətdən ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Şamil. Rəcəbov

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru