Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Savalan Seyfəddinov Şahbaba oğlu, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

sseyfaddin55@gmail.com

Otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması

Məqalədə otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının vəziyyəti və əsas istiqamətləri araşdırılır. Göstərilir ki, otarmaq hüququnun verilməsi nəzəri cəhətdən ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru