Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Şamil Rəcəbov İlham oğlu,

muharrembeyturan@gmail.com

Lənkəran rayonunda limon istehsalında riskə meyillik amillərinin təhlili

Kənd təsərrüfatı sektoru bütün dünyada əhalinin qidalanması və məşğulluğu, ölkələrin inkişafı baxımından strateji sektorlardan biridir. Mühüm iqtisadi və ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

   

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti