Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Fuad İbrahimov Maarif oğlu, i.ü.f.d.

fuadibrahim@mail.ru

Aqrar-sənaye sahələrində süni intellektin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsinin konseptual məsələləri

Məqalədə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqinin konseptual məsələlərinə baxılmış, aqrarsənaye sahələrində süni intellektin (Sİ) tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi ...

İnnovasiyalı inkişafın investisiya təminatı: aqrar-sənaye sahələrinin xüsusiyyətləri

İnnovasiyalı inkişafın investisiya təminatı iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini şərtləndirən əsas amillərdəndir. Aqrar-sənaye sahələrində bu təminat sisteminin ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.ü.f.d.  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti “İqtisadiyyat və statistika” kafedrası

  i.ü.f.d.  

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d.