Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Nuridə Qasımova Əliş qızı,

nurida.qasimova1971@gmail.com

Subtropik bitkiçilik məhsulları istehsalının innovativ texnologiyalar əsasında genişləndirilməsi istiqamətləri

Məqalədə Azərbaycanda subtropik bitkiçiliyin müasir vəziyyəti təhlili olunur, bu sahədə baş verən irəliləyişlər qeyd olunur. Eyni zamanda subtropik bitkilərin əsas ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

   

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim