Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Ceyran Bəbirova Şəmsəddin qızı,

jeyran.babirova@gmail.com

Qida təhlükəsizliyi tələblərinin pozulmasının iqtisadi təsirlərinin qiymətləndirilməsi

Məqalə qida təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi itkilərin hesablanması məsələlərinə həsr olunmuşdur. İşdə qida təhlükəsizliyi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

   

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim