Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Gülnar Bəşirova Şaddıq qızı,

gulnar.bashirova@atm.gov.az

Günəbaxan sektorunun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri

Xülasə Günəbaxan sektoru ərzaq tələbatının ödənilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla ölkəni bitki yağı və heyvan yemi olan jımıxla (şrotla) ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

   

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

   

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı