Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Aygün Səlimova İlham qızı,

aygun.selimova.1991@mail.ru

Müasir şəraitdə baramaçılığın inkişaf meyilləri

Məqalədə baramaçılığın müasir inkişaf meyilləri, barama istehsalı və emalı sahəsində dövlət dəstəyinin həyata keçirilməsi üzrə ayrı-ayrı ölkələrin ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

   

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı