Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Vüqar Mehdiyev Muxtar oğlu, i.ü.f.d., dosent

vugarmehdiyev@yandex.ru

Bioloji aktivlər üzrə məsrəflərin kapitallaşdırılması əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi

Məqalədə bioloji aktivlərin iqtisadi mahiyyəti açıqlanmaqla onların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin müasir vəziyyəti təhlil edilmiş və bunların əsasında ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Lalə. Cabbarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yusif. Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

  i.ü.f.d., dosent