Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

İzzət Talibov Ataxan oğlu,

izzettalibov@mail.ru

Yay otlaqlarının dayanıqlı istifadə edilməsi üçün monitorinq və xəritələşdirilmə

Məsafədən zondlama otlaqların deqradasiyasının monitorinqi və xəritələşdirilməsi prosesində bizim imkanlarımızı artırmaq potensialına malikdir. Məqalədə məsafədən zondlama məlumatları ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

   

Cover
Böyükxanım. Cəfərzadə

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

   

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı