Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Təhmasib Hüseynov Faiq oğlu, i.ü.f.d.

tahmasib.huseynov@unec.edu.az

Aqrar-sənaye sahəsində innovasiya proseslərinə əsaslanan dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətləri

XülasəMəqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının digər sektorlarla rəqabət apara bilməsi üçün bu sahədə innovasiya prosesləri əsasında dayanıqlı inkişafı təmin edən ...

İri kənd təsərrüfatı müəssisələrinin formalaşmasının maliyyə-büdcə mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Müasir şəraitdə iqtisadi konyunkturda davamlı olaraq dəyişikliklər baş verir ki, bu da əslində iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Məqalədə iri kənd ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Aygün. Səlimova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) V kurs tələbəsi

  i.ü.f.d.  

Cover
Qalib. Şərifov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Aqrar tədarük və təchizat” ASC, şöbə müdiri

  i.ü.f.d.  

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

  i.ü.f.d.  

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d.