Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Mehman Rzayev Ağarza oğlu, aqrar elmlər doktoru

rzayevm@yahoo.com

Kənd təsərrüfatında su ehti̇yatlarından i̇sti̇fadəni̇n aktual problemləri̇ və səmərəli̇li̇yi̇ məsələləri̇

Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının məhdudluğu və iqlim dəyişmələri fonunda azalması tendensiyasının güclənməsi onun kənd təsərrüfatında səmərəli istifadəsini ...

İqlim dəyişmələri şəraitində suvarma əkinçiliyində su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələləri

XülasəMəqalədə iqlim dəyişiklikləri şəraitində ölkəmizdə kənd təsərrüfatında su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələlərinə baxılır. Kənd ...

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında torpaq və su ehtiyatlarının məhdud olması və davam edən iqlim dəyişikliyi şəraitində kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

  aqrar elmlər doktoru