Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Mehman Rzayev Ağarza oğlu, aqrar elmlər doktoru

rzayevm@yahoo.com

Kənd təsərrüfatında su ehti̇yatlarından i̇sti̇fadəni̇n aktual problemləri̇ və səmərəli̇li̇yi̇ məsələləri̇

Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının məhdudluğu və iqlim dəyişmələri fonunda azalması tendensiyasının güclənməsi onun kənd təsərrüfatında səmərəli istifadəsini ...

İqlim dəyişmələri şəraitində suvarma əkinçiliyində su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələləri

XülasəMəqalədə iqlim dəyişiklikləri şəraitində ölkəmizdə kənd təsərrüfatında su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələlərinə baxılır. Kənd ...

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında torpaq və su ehtiyatlarının məhdud olması və davam edən iqlim dəyişikliyi şəraitində kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

  aqrar elmlər doktoru