Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Mehman Rzayev Ağarza oğlu, aqrar elmlər doktoru

rzayevm@yahoo.com

Kənd təsərrüfatında su ehti̇yatlarından i̇sti̇fadəni̇n aktual problemləri̇ və səmərəli̇li̇yi̇ məsələləri̇

Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının məhdudluğu və iqlim dəyişmələri fonunda azalması tendensiyasının güclənməsi onun kənd təsərrüfatında səmərəli istifadəsini ...

İqlim dəyişmələri şəraitində suvarma əkinçiliyində su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələləri

XülasəMəqalədə iqlim dəyişiklikləri şəraitində ölkəmizdə kənd təsərrüfatında su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələlərinə baxılır. Kənd ...

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında torpaq və su ehtiyatlarının məhdud olması və davam edən iqlim dəyişikliyi şəraitində kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Səadət. Quliyeva

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

  aqrar elmlər doktoru