Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Akif Vəliyev Həmzə oğlu, i.ü.e.d.

akif.valiyev@atm.gov.az

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan səmərəli istifadə mexanizmləri

Məqalədə kənd təsərrüfatına yararlı əsas tip və yarımtip torpaqların kənd təsərrüfatı sahələri üzrə istifadə səviyyəsi müəyyən edilmiş, bu istiqamətdə konkret ...

Azərbaycanda təbii-kənd təsərrüfatı rayonlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi

XülasəTədqiqatın məqsədi ekoloji mühitdə baş verən dəyişikliklərin iqtisadiyyatın önəmli sahəsi kimi kənd təsərrüfatına təsirini dəyərləndirmək üçün “iqlim-torpaq-bitki” ...

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

Xülasə Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. ...

İşğal altında olmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarının potensialının dəyərləndirilməsi

Məqalədə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ekoloji mühitə vurulan zərərdən və torpaq ehtiyatlarından, xüsusilə kənd ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.e.d.  

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

  i.ü.e.d.  

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

  i.ü.e.d.  

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.e.d.  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

  i.ü.e.d.  

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

  i.ü.e.d.  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.e.d.  

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  i.ü.e.d.  

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.e.d.