Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Akif Vəliyev Həmzə oğlu, i.ü.e.d.

akif.valiyev@atm.gov.az

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan səmərəli istifadə mexanizmləri

Məqalədə kənd təsərrüfatına yararlı əsas tip və yarımtip torpaqların kənd təsərrüfatı sahələri üzrə istifadə səviyyəsi müəyyən edilmiş, bu istiqamətdə konkret ...

Azərbaycanda təbii-kənd təsərrüfatı rayonlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi

XülasəTədqiqatın məqsədi ekoloji mühitdə baş verən dəyişikliklərin iqtisadiyyatın önəmli sahəsi kimi kənd təsərrüfatına təsirini dəyərləndirmək üçün “iqlim-torpaq-bitki” ...

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

Xülasə Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. ...

İşğal altında olmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarının potensialının dəyərləndirilməsi

Məqalədə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ekoloji mühitə vurulan zərərdən və torpaq ehtiyatlarından, xüsusilə kənd ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.e.d.  

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.e.d.  

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.e.d.  

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

  i.ü.e.d.  

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.e.d.  

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

  i.ü.e.d.  

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

  i.ü.e.d.  

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  i.ü.e.d.  

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

  i.ü.e.d.