Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Müşfiqə Məmmədova Əjdər qızı, i.ü.f.d., dosent

mushfiqa38@gmail.com

Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun inkişaf mexanizmi

Xülasə Məqalədə bazar infrastrukturunun xüsusiyyətləri, habelə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun formalaşmasına qoyulan tələblər açıqlanır. Həmçinin məqalədə ...

Aqrobiznes sferasında bazar infrastrukturunun inkişaf amilləri

Məqalədə aqrobiznes sferasında bazar infrastrukturunun xüsusiyyətləri, habelə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı infrastrukturun formalaşmasına qoyulan tələblər ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vüqar. Mehdiyev

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

  i.ü.f.d., dosent