Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Müşfiqə Məmmədova Əjdər qızı, i.ü.f.d., dosent

mushfiqa38@gmail.com

Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun inkişaf mexanizmi

Xülasə Məqalədə bazar infrastrukturunun xüsusiyyətləri, habelə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun formalaşmasına qoyulan tələblər açıqlanır. Həmçinin məqalədə ...

Aqrobiznes sferasında bazar infrastrukturunun inkişaf amilləri

Məqalədə aqrobiznes sferasında bazar infrastrukturunun xüsusiyyətləri, habelə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı infrastrukturun formalaşmasına qoyulan tələblər ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

  i.ü.f.d., dosent