Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

İradə Hüseynova Məmməd qızı, akademik

irada.huseynova@science.az

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında elm, texnologiya və innovasiyaların rolu

Xülasə Məqalədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə elmtutumlu texnologiyaların tətbiqinin və innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsinin ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  akademik  

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

  akademik  

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

  akademik  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  akademik  

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

  akademik  

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  akademik  

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

  akademik  

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  akademik  

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

  akademik