Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

İradə Hüseynova Məmməd qızı, akademik

irada.huseynova@science.az

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında elm, texnologiya və innovasiyaların rolu

Xülasə Məqalədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə elmtutumlu texnologiyaların tətbiqinin və innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsinin ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  akademik  

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  akademik  

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun doktorantı

  akademik  

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  akademik  

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

  akademik  

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

  akademik  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  akademik  

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  akademik  

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  akademik