Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Vüsalə Babayeva Musa qızı, i.ü.f.d.

vusala.babayeva@atm.gov.az

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

Xülasə Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı innovasiyalarının rolu və əsas formaları, habelə aqrar sahədə innovasiya sistemlərinin formalaşması məsələlərinə ...

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının prioritet istiqamətləri

Xülasə Məqalədə aqrar sahədə innovativ iqtisadi inkişafın istiqamətləri araşdırılmış, ölkədə innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün elmi araşdırma ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  i.ü.f.d.  

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

  i.ü.f.d.