Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Vüsalə Babayeva Musa qızı, i.ü.f.d.

vusala.babayeva@atm.gov.az

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

Xülasə Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı innovasiyalarının rolu və əsas formaları, habelə aqrar sahədə innovasiya sistemlərinin formalaşması məsələlərinə ...

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının prioritet istiqamətləri

Xülasə Məqalədə aqrar sahədə innovativ iqtisadi inkişafın istiqamətləri araşdırılmış, ölkədə innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün elmi araşdırma ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat kafedrasının müdiri

  i.ü.f.d.  

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d.  

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti “İqtisadiyyat və statistika” kafedrası

  i.ü.f.d.  

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.