Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Esmira Lətifova Nazim qızı, k.t.e.n.

esmira.latifova@atm.gov.az

Camışçılıqda damazlıq işinin təkmilləşdirilməsi

Camışçılıq heyvandarlıq sahəsinin ən önəmli sahələrindən biridir. Bəzi ölkələrdə, əsasən də şərq və cənub-şərq regionunda qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilən ...

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin ...

Azərbaycan Respublikasında damazlıq quşçuluğun inkişaf amilləri

Azərbaycanda əhalinin yüksəkkeyfiyyətli və sağlam ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bu məqalədə Azərbaycanda quşçuluq ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

  k.t.e.n.  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  k.t.e.n.  

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  k.t.e.n.  

Cover
Nigar. Qasımova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  k.t.e.n.  

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  k.t.e.n.  

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  k.t.e.n.  

Cover
Şamil. Rəcəbov

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  k.t.e.n.  

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  k.t.e.n.  

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

  k.t.e.n.