Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Esmira Lətifova Nazim qızı, k.t.e.n.

esmira.latifova@atm.gov.az

Camışçılıqda damazlıq işinin təkmilləşdirilməsi

Camışçılıq heyvandarlıq sahəsinin ən önəmli sahələrindən biridir. Bəzi ölkələrdə, əsasən də şərq və cənub-şərq regionunda qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilən ...

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin ...

Azərbaycan Respublikasında damazlıq quşçuluğun inkişaf amilləri

Azərbaycanda əhalinin yüksəkkeyfiyyətli və sağlam ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bu məqalədə Azərbaycanda quşçuluq ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  k.t.e.n.  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  k.t.e.n.  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  k.t.e.n.  

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  k.t.e.n.  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  k.t.e.n.  

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

  k.t.e.n.  

Cover
Səbinə. Vəliyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  k.t.e.n.  

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

  k.t.e.n.  

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  k.t.e.n.