Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Esmira Lətifova Nazim qızı, k.t.e.n.

esmira.latifova@atm.gov.az

Camışçılıqda damazlıq işinin təkmilləşdirilməsi

Camışçılıq heyvandarlıq sahəsinin ən önəmli sahələrindən biridir. Bəzi ölkələrdə, əsasən də şərq və cənub-şərq regionunda qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilən ...

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin ...

Azərbaycan Respublikasında damazlıq quşçuluğun inkişaf amilləri

Azərbaycanda əhalinin yüksəkkeyfiyyətli və sağlam ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bu məqalədə Azərbaycanda quşçuluq ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Səadət. Quliyeva

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

  k.t.e.n.  

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  k.t.e.n.  

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  k.t.e.n.  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  k.t.e.n.  

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  k.t.e.n.  

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

  k.t.e.n.  

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  k.t.e.n.  

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  k.t.e.n.  

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

  k.t.e.n.