Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Aqşin Hüseynzadə Nizami oğlu,

aqsinhuseynzade1998@gmail.com

Azərbaycanın ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq pul gəlirlərinin şəhər və kənd yerləri üzrə müqayisəli təhlili

Xülasə Ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin araşdırılması şəhər və kənd yerlərində əhalinin rifah halının təhlili və sosial bərabərsizliyin ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

   

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

   

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı