Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Kənd təsərrüfatında indeksli sığortanın nəzəri aspektləri və Azərbaycanda tətbiqi perspektivləri

Son dövrlərdə inkişaf etmış və inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatında sistem risklərinin effektiv idarə edilməsi məqsədi ilə innovativ sığorta məhsulu hesab ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor