Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Kənd təsərrüfatında indeksli sığortanın nəzəri aspektləri və Azərbaycanda tətbiqi perspektivləri

Son dövrlərdə inkişaf etmış və inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatında sistem risklərinin effektiv idarə edilməsi məqsədi ilə innovativ sığorta məhsulu hesab ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
İsrafil. İsmayılov

“Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, sədrin müşaviri

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor