Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Samir Ağayev Səxavət oğlu,

samir.aghaev@gmail.com

Kənd təsərrüfatında alternativ maliyyə alətlərindən istifadə imkanları

Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsində ənənəvi maliyyə alətləri ilə yanaşı alternativ maliyyə alətlərindən də istifadə edilməkdədir. Bununla əlaqədar məqalədə ənənəvi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

   

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti