Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Samir Ağayev Səxavət oğlu,

samir.aghaev@gmail.com

Kənd təsərrüfatında alternativ maliyyə alətlərindən istifadə imkanları

Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsində ənənəvi maliyyə alətləri ilə yanaşı alternativ maliyyə alətlərindən də istifadə edilməkdədir. Bununla əlaqədar məqalədə ənənəvi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

   

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

   

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti