Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Samir Ağayev Səxavət oğlu,

samir.aghaev@gmail.com

Kənd təsərrüfatında alternativ maliyyə alətlərindən istifadə imkanları

Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsində ənənəvi maliyyə alətləri ilə yanaşı alternativ maliyyə alətlərindən də istifadə edilməkdədir. Bununla əlaqədar məqalədə ənənəvi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Elçin. Xəlilov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

   

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)