Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Nizami Qafarov Cəlal oğlu, i.ü.f.d., dosent

qafarovnizami@mail.ru

Aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilərinin müəyyən edilməsinin metodoloji məsələləri

Məqalədə aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilər əsasında dəyərləndirilməsinin metodoloji məsələləri araşdırılır. İqtisadi və sosial səmərəliliyin mahiyyətinə dair ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent