Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Nizami Qafarov Cəlal oğlu, i.ü.f.d., dosent

qafarovnizami@mail.ru

Aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilərinin müəyyən edilməsinin metodoloji məsələləri

Məqalədə aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilər əsasında dəyərləndirilməsinin metodoloji məsələləri araşdırılır. İqtisadi və sosial səmərəliliyin mahiyyətinə dair ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Lalə. Cabbarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  i.ü.f.d., dosent