Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Nizami Qafarov Cəlal oğlu, i.ü.f.d., dosent

qafarovnizami@mail.ru

Aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilərinin müəyyən edilməsinin metodoloji məsələləri

Məqalədə aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilər əsasında dəyərləndirilməsinin metodoloji məsələləri araşdırılır. İqtisadi və sosial səmərəliliyin mahiyyətinə dair ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Rəşad. Əhmədov

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d., dosent