Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müəllif

Natiq Mirzəyev Sərhad oğlu,

mirzoev.n@mail.ru

Kənd təsərrüfatında sahibkarlığın iqtisadi səmərəliliyinin meyarları və göstəriciləri

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər hansı fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyi onun həyata keçirilməsinin ən vacib şərtlərindən biridir. Bu baxımdan sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi ...

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

   

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı